O nás

/

FUTBALOVÝ TALENT - Organizujeme futbalové kempy, turnaje, skupinové tréningy "FUTBALOVÝ TALENT", v ktorých sa špecializujeme na rozvoj individuálnej techniky vo futbale u detí a mládeže najnovšími progresívnymi metódami, modernými prvkami svetového futbalu s individuálnym prístupom a s dôrazom na detaily. Poctivé, kvalitné tréningy techniky sú určené pre chlapcov a dievčatá vo veku 6-14 rokov, ktorí sa chcú naučiť čo najviac nových technických zručností a zdokonaliť sa v individuálnej technike . Efektívnejšie, presnejšie, rýchlejšie spracovať, prihrávať ,viesť loptu, strieľať na bránu, presadzovať sa v situáciách 1:1,1:2 . Našim cieľom je vytvárať  vysoko kvalitné podmienky pre tréningový proces, zážitky a zábavu detí. Pobytové kempy sú organizované v krásnom prostredí pod Tatrami , s kvalitnými trávnatými ihriskami, s ihriskami s umelou trávou, s halou, s výborným ubytovaním so  soc.zar. a LED TV na izbách, veľkou terasou, s dvomi veľkými trampolínami s  detským ihriskom, s nohejbalovým ihriskom a wifi pripojením.

 Najpodstatnejšou víziou je pomáhať talentovaným deťom rôznymi formami. Zdarma pobyty, tréningy, lopty, dresy, DVD tréning techniky, ceny, darčeky ... Každým rokom zaraďujeme do tréningového procesu najaktuálnejšie trendy v tréningu techniky. Zabezpečujeme najnovšie a efektívnejšie tréningové pomôcky. 
Podporujeme futbalové talenty

V roku 2019 podporíme kempom zdarma až 9 talentovaných detí  🙂

V roku 2018 sme  podporili  rôznymi formami viacerých talentovaných futbalistov.

Už 4 futbalové talenty dostali celý pobytový futbalový kemp FUTBALOVÝ TALENT  zdarma. (Adrián Melich   MFK RUŽOMBEROK, Samuel Ľupták U11 MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA, Matúš Chamula ml.žiaci MFK DETVA, Tobias Konôpka ml.žiaci MFK DETVA

Napriek čoraz väčšiemu záujmu o kempy FUTBALOVÝ TALENT nebudeme ich rozširovať na kempy s veľkým počtom detí ( max 30 detí v kempe), vzhľadom na udržanie čo najvyššej kvality. Ide nám hlavne o zabezpečenie:

1. Najvyššej úrovne tréningového procesu (vysoko kvalitní, kvalifikovaní a skúsení tréneri)

2. Kvalitnej a dostatočne veľkej plochy pre tréningový proces

3. Stretnutie s osobnosťou z futbalu alebo športu v každom kempe ( Každé dieťa sa môže odfotiť, komunikovať, podať ruku, dostať podpísanú kartu ....

4. kvalitné ubytovanie, stravu,  prostredie

5. Každé dieťa pri odchode z kempu dostane certifikát, DVD tréning techniky a min. nejaké drobnosti

6. Zabezpečenie čo najvyššej bezpečnosti, pedagogického a zdravotného dozoru

V kempoch Futbalový talent budú mladí futbalisti prechádzať jednotlivými levelmi, získavať nové technické zručnosti, získavať lepší cit pre loptu, zrýchľovať sa v individuálnych činnostiach s loptou a posúvať sa za svojím cieľom - stať sa výborným technickým futbalistom!

Veríme, že futbalový kemp a individuálne tréningy " Futbalový talent" dokážu mladého futbalistu správne nasmerovať  a rozvinúť jeho potenciál talentu.